ABOUT US

VAN INTERTRADE
บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด

เริ่มก่อตั้งขี้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2529 โดยวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการทางธุรกิจด้านระบบภาพ-แสง-เสียง (โสตทัศนูปกรณ์) ที่ครบทุกกระบวนการตั้งแต่การออกแบบระบบจำหน่ายติดตั้งเข้าระบบ อบรมการใช้งานและบริการหลังการขายรวมถึงการให้คำปรึกษาทางวิชาการโดยมีทีมวิศวกรและบคุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในทุกส่วนงาน อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจเพื่อนำเข้าสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ จากยุโรปและประเทศญี่ปุ่น โดยจัดจำหน่ายผ่านร้านตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมาติดตั้ง ทั่วประเทศ

VAN INTERTRADE CO., LTD is founded in August 1986 in field of Electronic, Professional Audio and Visual to be an one stop service solution; sales, installation and design of Professional Sound System, Public Address, CCTV, Professional Video System, Video Projection System, Language Laboratory System and Nurse Call System We are an exclusive distributor of high quality Audio and Visual (AV) products in Thailand. Our products is imported from Japan and Europe to distribute to system integrators, local shops and rental companies in Thailand.Random NamePRODUCT

ดำเนินงานที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนและ การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งการให้ บริการที่ครบวงจร จึงทำให้บริษัทฯได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ชั้นนำของโลก หลายผลิตภัณฑ์

คลิก


AXIOM : ผู้ผลิตลำโพงแบบ Line array ระดับมืออาชีพ จากประเทศอิตาลี

สินค้าหลัก : Line array systems, Power Amplifiers, Stage Monitors, Subwoofer Systems


AZDEN : ผู้ผลิตอุปกรณ์เสียงเกี่ยวกับกล้องวีดีโอและกล้องถ่ายรูปต่างๆสำหรับงาน Broadcasting โดยเฉพาะ

สินค้าหลัก: UHF Wireless Microphone, Shotgun Microphone, Mixer for videography and DSLR camera, Wireless Headphone


BRAHLER : ผู้ผลิตไมโครโฟนชุดประชุมที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับระดับโลกมากว่า 50 ปี จากประเทศเยอรมัน ใช้ในห้องประชุมสากลต่างๆทั่วโลก มีระบบโหวตในตัวและมีใช้เทคโนโลยี RFID

สินค้าหลัก : Conference System ระดับ High-End


PROEL : ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านเครื่องเสียง เครื่องดนตรี สายเคเบิ้ลต่างๆ และอุปกรณ์เวทีระดับมืออาชีพจากประเทศอิตาลี ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มยุโรป มีสินค้าที่มากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องผสมเสียง ลำโพง เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เป็นต้น

สินค้าหลัก: Power Amplifier, Loudspeakers, Microphone, Mixer, Processor, Stage Monitors, Studio monitors, Cables and connectors


OPTIMUS : ผู้ผลิตสินค้าระบบเสียงประกาศตามสาย Public Address (PA) ระดับโลก จากประเทศสเปน เหมาะกับการใช้งานในทุกรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นระดับสถานศึกษา สถานีรถไฟ ไปจนถึง สนามบิน และตอนนี้ยังพัฒนาสินค้าเพื่อใช้ในบ้านสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย (Home for the Elderly)

สินค้าหลัก : IP Public address systems


Materion : ผู้ผลิตวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม Beryllium Copper จากปรเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (Stamping Industries for any electronics parts and appliances) การขึ้นรูปแม่พิมพ์ (Plastic Molding Industries) การเชื่อม (Welding Industries) ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน (Aerospace Industries) อุตสาหกรรมก๊าซและน้ำมัน (Oil and Gas Industries) อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industries) เป็นต้นt

สินค้าหลัก : Moldmax, Beryllium Copper (Alloy no. C17200, Alloy no. C17300, Alloy no. C17000 เป็นต้น)SERVICES

บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะมอบการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญการ ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยสามารถจำแนกเป็นประเภทได้ดังนี้

Sound System


ระบบเสียงที่ใช้ในห้องประชุมสำหรับการประชุมสัมมนา หรือการฝึกอบรมระบบเสียงที่ใช้ในหอประชุม โรงละครสถานบันเทิงการแสดง กลางแจ้ง ระบบเสียงท่ีใช้ในห้องบันทึกเสียง ห้องฉายภาพยนตร์ ระบบเสียงท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด รวมไปถึงระบบเสียงท่ีใช้สำหรับประกาศข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

Sound system is worked for all professional audio and visual system; not only seminar, conference room, indoor building and outdoor but also recording studio, language laboratory, Library, Nurse call system, and etc.

Visual System


ระบบภาพที่ใช้สำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ การตัดต่อภาพวีดีโอ และการถ่ายทำนอกสถานที่ ระบบภาพโปรเจคเตอร์ที่ใช้ในห้องประชุม หรือหอประชุมขนาดใหญ่ โรงฉายภาพยนตร์ ระบบภาพสำหรับการกระจายข้อมูลข่าวสาร และระบบภาพโทรทัศน์วงจรปิด

Visual system is suitable for TV production, Editing, Broadcasting and Field production Projection system use in conference room, cinema. Visual system is including CCTV system for your security.

Lighting System


ระบบแสงที่ใช้จัดแสดงงานบนเวที สำหรับงานแสดง งานประชุมสัมมนา และ ระบบแสงสำหรับการถ่ายทำโทรทัศน์

Lighting system for stage, event, seminar and TV production.

CCTV System


ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อสังเกตุการณ์ความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร บ้านเรือน และสำนักงานต่างๆ เป็นการบันทึกภาพเพื่อเป็นหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลให้ท่าน หากมีอันตรายเกิดขึ้น

CCTV system is one of the security systems to observe the situation for in and out of buildings, houses, and offices. It is not only observation but also to be a tangible evidence for your safety.

Premium Metal


จำหน่ายวัตถุดิบ Non-Ferrous ชนิดพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ (Electronic Industry), อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry), อุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป่าพลาสติก และ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เป็นต้น

ได้แก่ Beryllium Copper (BeCu), Chrome Copper (CrCu), Clad Metal, Brazing, ToughMet และ Moldmax.PROJECT

ระบบเครื่องเสียงชุดประชุม

Conference System

ระบบภาพและเสียง หอประชุมขนาดใหญ่

Visual and Audio system

ระบบเครื่องเสียงชุดประกาศ

Public Address System

ระบบชุดปฏิบัติการทางภาษา

Language Laboratory System

ระบบภาพและเสียงสตูดิโอ

Studio Visual and Audio System

ระบบกล้องวงจรปิด

CCTV SystemCONTACT

59/⁠349-⁠51 Soi Ramkhamhaeng 140Ramkhamhaeng Road, Saphansoong, Bangkok 10240 Thailand

Phone : +66 2 728 0150

Email :van@vaninter.com